Rotavirusinfectie

Rotavirusinfectie wordt veroorzaakt door een virus. Als dit virus eenmaal in het organisme is binnengetreden treedt acute maag-darmontsteking op.

  • Braken
  • Waterige diarree
  • Koorts
  • Misselijkheid en buikpijn
  • Dehydratatie
     

Rotavirusinfectie wordt overgedragen via de stoelgang. Vooral contact met besmette handen of speelgoed (voornamelijk in crèches) is een belangrijke bron van besmetting.

Het rotavirus is een zeer resistent virus en een goede handhygiëne volstaat niet om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Het rotavirus kan 1 tot 10 dagen overleven op droge oppervlakten, zoals speelgoed, en medisch materiaal.

Rotavirusinfectie is over het algemeen een goedaardige aandoening. Braken verdwijnt meestal spontaan na vier dagen. Diarree kan tot negen dagen aanhouden. In een aantal gevallen en in het bijzonder bij kleine kinderen leidt braken en diarree tot dehydratatie en is ziekenhuisopname nodig. In onze Westerse landen kent de ziekte zelden een dodelijke afloop maar is ze verantwoordelijk voor een belangrijke sociale en familiale last.

Alle kinderen jonger dan vijf jaar maken een periode van rotavirusinfectie door. Kinderen jonger dan twee jaar lopen het hoogste risico op verwikkelingen.

Overal in de wereld, het virus verspeidt zich heel makkelijk van kind tot kind. Kinderen lopen een groter risico besmet te worden in omgeving waar meerdere kinderen samen verblijven, zoals crèches, kinderdagverblijven en ziekenhuizen.

De enige doeltreffende oplossing is vaccinatie: er bestaan vaccins tegen rotavirusinfectie.

Kleine kinderen vanaf de leeftijd van zes weken en vòòr de leeftijd van 6 maanden. 

Neem contact met je arts voor verdere inlichtingen.