Tetanus - Difterie - Kinkhoest

Aan de oorsprong van difterie (kroep) ligt een bacterie, Corynebacterium diphteriae. De ziekte breekt uit wanneer deze bacterie een erg krachtig toxine kan afscheiden, dat de meeste organen van het menselijk lichaam te lijf gaat, maar vooral de keel.
Het meest voorkomende symptoom is een erg agressieve keelontsteking. Genezing gebeurt meestal spontaan, maar dit kan enkele weken in beslag nemen. 

De bacterie die tetanus veroorzaakt, Clostridum tetani, bevindt zich in het spijsverteringskanaal van herbivoren, vooral van paarden, evenals in aarde. Wanneer ze in aarde voorkomt, is ze erg resistent en kan ze noch door kokend water noch door ontsmettingsmiddelen worden vernietigd.
De ziekte wordt gekenmerkt door spierkrampen die het eerst optreden in het gezicht. Ze breiden zich nadien over het gehele lichaam uit.
Ondanks aangepaste behandeling is de ziekte nog steeds dodelijk in sommige gevallen. 

Kinkhoest wordt veroorzaakt door een uiterst besmettelijke bacterie, Bordetella pertussis. Zonder het zelf te weten zijn veel mensen drager van de microbe en kunnen ze deze dus overbrengen via speekseldruppeltjes.
Kinkhoest heeft als typische symptomen een zware hoest en een overvloedige productie van secreties in de luchtwegen.

Difterie kan dodelijk zijn in sommige gevallen, voornamelijk bij jonge kinderen en ouderen.

Door vaccinatie komt tetanus in België nog maar nauwelijks voor. Toch worden er wereldwijd nog heel wat gevallen geregistreerd. De overbrenging van de ziekte gebeurt vooral via kleine wondjes die door aarde bevuild worden en door brandwonden.

Vooral bij kinderen tot een jaar kan kinkhoest ernstig zijn.

Dankzij het systematisch vaccineren van kinderen is difterie (kroep) bij ons zo goed als verdwenen. Maar:

  • Boven de leeftijd van 40 jaar is de helft van de bevolking niet meer doeltreffend beschermd.


Voor Tetanus :

  • Mensen met wonden die door geïnfecteerde aarde of bijvoorbeeld ook door uitwerpselen van paarden besmet worden.
  • Bejaarden die geen herhaling van het vaccin toegediend kregen.
  • Druggebruikers.


Voor Kinkhoest :

  • Baby's: Doordat moeders onvoldoende beschermd zijn, kunnen baby's al tijdens hun eerste levensweken door de ziekte worden getroffen. Ze zullen dankzij vaccinatie slechts beschermd zijn op 6 maanden.
  • Bij volwassenen is de ziekte, behoudens uitzonderingen, niet heel ernstig. Het belangrijkste symptoom is de langdurige hoest. Het zijn wel meestal volwassenen die drager zijn van de microbe en op die manier kinderen kunnen besmetten.

De drie ziekten kan men overal ter wereld oplopen.

Vaccinatie blijft de beste bescherming, maar beschermt niet voor het hele leven. Herhalingen van de vaccinatie zijn dus nodig.
Iemand die de ziekte al heeft doorgemaakt, kan ze nog eens krijgen. Mensen die dus reeds difterie of kinkhoest hebben gehad, moeten dus ook worden gevaccineerd. 

De vaccins kunnen gewoon worden aangevraagd bij de behandelende arts.

Op de leeftijd van 6 jaar wordt een herhalingsvaccin toegediend, en nadien een herhaling elke tien jaar.

Hoe erg is kinkhoest?
Kinkhoest kan ernstig en soms dodelijk zijn bij jonge of niet-gevaccineerde baby’s. Kinkhoest is één van de meest frequente oorzaken van overlijden aan een bacteriële infectie bij baby’s.

Wie kan kinkhoest krijgen?
Volwassenen, jongeren en ook baby’s kunnen kinkhoest krijgen. Bij volwassenen kunnen de symptomen heel licht zijn waardoor u zelfs niet eens beseft dat u de ziekte hebt.

Hoe krijgt een baby kinkhoest?
Kinkhoest wordt veroorzaakt door bacteriën die van mens tot mens kunnen worden overgedragen door te hoesten. Volwassenen kunnen kinkhoest ongemerkt overdragen op een kwetsbare baby. Bij de helft van de gevallen van kinkhoest bij baby’s zijn de ouders de bron van infectie. 

Bestaat er een vaccinatie tegen kinkhoest voor baby’s?
Uw baby krijgt een reeks vaccinaties tegen kinkhoest via het standaard vaccinatieschema. Voordat het eerste vaccinatieschema (3 injecties) voltooid is, als uw baby 4 maanden (16 weken) oud is, is hij echter nog steeds vatbaar voor een infectie. U kunt uw baby wel beschermen tijdens deze periode. Vraag uw dokter om meer informatie.

Ik ben gevaccineerd tegen kinkhoest, ben ik dan beschermd?
Het effect van een kinkhoestvaccin neemt geleidelijk af. U kunt dus wel terug vatbaar worden voor een kinkhoestinfectie. Uw dokter kan u zeggen of u een nieuwe vaccinatie nodig hebt.

Hoe kan ik mezelf en mijn baby beschermen tegen kinkhoest?
Er bestaan herhalingsvaccinaties om jongeren en volwassenen te beschermen tegen kinkhoest. In sommige gevallen is dit vaccin gratis en in andere gevallen is er een gedeeltelijke terugbetaling. U kunt voor u en uw gezin aan uw dokter informatie vragen over deze vaccinatie.

Voor uitgebreide informatie over kinkhoest en kinkhoestvaccinatie, ga naar www.vermijdkinkhoest.be.