Hepatitis A

Hepatitis A wordt veroorzaakt door een virus. Als dit virus eenmaal in het organisme is binnengedrongen, heeft dit een leverstoornis tot gevolg. 

De mogelijke symptomen van hepatitis A:

  • plotse koorts
  • onbehagen
  • verlies van eetlust
  • misselijkheid en buikpijn
  • geelzucht in de volgende dagen
  • moeheid


Hepatitis A wordt vooral via het voedsel overgebracht. Door het drinken of eten van door menselijke ontlasting besmet water of voedsel dringt het virus meestal het organisme binnen. Men moet vooral opletten voor weekdieren (oesters en mosselen bijvoorbeeld), want zij zijn vaak dragers van dit virus.

Hepatitis A is over het algemeen een goedaardige aandoening. De symptomen verdwijnen spontaan. Bij sommige mensen echter kan de genezing maanden in beslag nemen. In uitzonderlijke gevallen tenslotte kan de ziekte een dodelijke afloop hebben (grote minderheid van de gevallen).

Hoewel de risico's in ons land relatief beperkt zijn, is het niet uitzonderlijk dat men de ziekte krijgt.

 Het risico op hepatitis A is het grootst in landen met lage hygiënische standaarden. Het grootste risico heb je in Zuid-Amerika en Azië, maar ook dichterbij in Oost- en Zuid-Europa.

De enige duurzame oplossing is vaccinatie. Er bestaat een vaccin dat tegelijk tegen hepatitis A en hepatitis B beschermt.

Dit kan gewoon gebeuren bij de behandelende arts.

Geen herhalingsvaccinaties nodig indien het volledige schema werd toegediend.