Privacybeleid

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals NV (hiernagenoemd GlaxoSmithKline) verbindt er zich toe om de confidentialiteit van de persoonsgegevens die door de bezoekers van de site www.vermijdkinkhoest.be worden doorgegeven, na te leven. Huidige waarschuwing heeft als doel de verschillende soorten informatie op te noemen die GlaxoSmithKline zou kunnen opvragen wanneer u één van haar websites raadpleegt, evenals de manier waarop deze informatie achteraf zal worden gebruikt. Sommige persoonlijke gegevens die op onze ‘server’ worden opgeslaan, zijn gegevens die door u vrijwillig worden vrijgegeven op het moment dat u ze online invult ; de andere gegevens worden automatisch verzameld.

PASSIEVE INZAMELING VAN INFORMATIE

GlaxoSmithKline legt er zich op toe om haar site regelmatig te verbeteren. Tijdens uw bezoek aan de website, verzamelt GlaxoSmithKline automatisch bepaalde gegevens :

  • Uw IP-adres : een IP-adres wordt door uw internetleverancier toegewezen aan uw computer zodat u toegang krijgt tot het internet.
  • Het adres van de internet site waamee u rechtstreeks verbonden wordt met de internetsite van GlaxoSmithKline.
  • De datum en het uur van uw bezoek aan de website alsook de pagina’s die u bezocht heeft.
  • Het besturingssysteem van uw computer en de browser.
  • De internet site van GlaxoSmithKline maakt geen gebruik van permanente cookies die op uw harde schijf blijven staan. Bepaalde diensten van de internet site maken gebruik van sessiecookies, die aangemaakt worden naar aanleiding van uw bezoek en die automatisch worden vernietigd op het einde van elk bezoek of wanneer u gedurende 30 minuten geen handelingen heeft doorgevoerd.

GEBRUIK VAN VERZAMELDE INFORMATIE

Om te antwoorden op de vragen van de bezoekers van de site, om te voldoen aan de functies van de e-mail programma’s en om de bezoekers op de hoogte te houden over nieuwigheden of nieuwe diensten op de website zal GlaxoSmithKline de verzamelde informatie slechts gebruiken wanneer de bezoeker haar hiertoe uitdrukkelijk de toestemming heeft gegeven.

GlaxoSmithKline zal de persoonsgegevens enkel gebruiken voor de doeleinden die aan u werden doorgegeven op het ogenblik dat u ze heeft ingevoerd. De persoonsgegevens die u heeft ingevoerd, zullen enkel door GlaxoSmithKline intern gebruikt worden. Bijgevolg, zal GlaxoSmithKline zulke data niet onthullen, verkopen, verhuren of doorgeven aan een andere firma of entiteit.

VEILIGHEID VAN DE INFORMATIE

GlaxoSmithKline heeft middelen geïnstalleerd die toelaten om persoonsgegevens veilig op te slaan teneinde verlies, vervalsing of computerkraak te voorkomen. De stockagesystemen zijn slechts toegankelijk door een gering aantal personen die hiertoe bevoegd zijn.

TOEGANG TOT DE INFORMATIE

Volgens de wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (art. 12), is eenieder gerechtigd alle onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben kosteloos te doen verbeteren en eveneens gerechtigd kosteloos de verwijdering van of het verbod op de aanwending van alle hem betreffende persoonsgegevens te bekomen die gelet op het doel van de verwerking, onvolledig of niet ter zake dienend zijn, of waarvan de registratie, de mededeling of de bewaring verboden zijn, of die na verloop van de toegestane duur zijn bewaard. Indien u toegang wenst tot uw persoonsgegevens, deze wenst te laten aanpassen, verbeteren of doen schrappen, gelieve hiervoor dan een schriftelijke aanvraag per post op te sturen naar GlaxoSmithKline Pharmaceuticals NV - Avenue Pascal, 2-4-6, 1300 Wavre.