• Home
 • |
 • Sitemap
 • |
 • Contact
 • |
 • Text A A A
 • |
 • Fran├žais
 • |
 • gezondheid.gsk.be

Vaccinatiekalender van de volwassenen

Klik op de naam van een ziekte om de beschrijving ervan te kunnen lezen...


Hepatitis A :


De vaccinatie tegen hepatitis A vereist twee injecties met 6 tot 12 maanden tussentijd.
De HGR beveelt de volgende groepen aan om zich te laten vaccineren tegen hepatitis A :
 
 • Reizigers naar gebieden waar de kans op het oplopen van de ziekte groot is
 • Homoseksuele of biseksuele mensen
 • Mensen die een levertransplantatie moeten ondergaan
 • Mensen met een chronische leveraandoening
 • Hemofiliepatiënten
 • Mensen die in contact komen met patiënten met hepatitis A
 • Het personeel en de bewoners van instellingen voor mentaal gehandicapten
 • Jonge kinderen van emigranten die naar hun land van herkomst terugkeren

Mensen ouder dan 40 jaar die een lange periode in een ver land hebben doorgebracht, of die tijdens hun leven geelzucht hebben gehad, moeten idealiter een bloedafname laten uitvoeren vooraleer zich te laten vaccineren. Zo kan men nagaan of ze de ziekte reeds hebben doorgemaakt. Indien dit het geval zijn ze beschermd voor het leven en hebben ze dus geen vaccin nodig.
Referentie HGRHepatitis B :


De vaccinatie tegen hepatitis B vereist 3 of 4 injecties. In het eerste schema gebeurt de tweede injectie één maand na de eerste, en de derde zes maanden na de eerste. In het tweede schema moeten de injecties gebeuren op 0, 1, 2 en 12 maanden.
Indien je als kind of adolescent met een volledig schema werd gevaccineerd, wordt op volwassen leeftijd geen enkele herhaling aanbevolen indien je voldoende antwoordde na vaccinatie.
Indien je als volwassene voldoende werd gevaccineerd, is er eveneens geen herhaling nodig.
Om er zeker van te zijn dat je voldoende werd gevaccineerd, is het aangeraden om 1 tot 3 maanden nadat alle injecties werden toegediend een bloedafname uit te voeren.
In het kader van het universele vaccinatieprogramma voor zuigelingen en adolescenten, denken we natuurlijk dat alle toekomstige volwassenen gevaccineerd zullen zijn.
Dit is echter niet het geval. We raden je dus sterk aan om deze vaccinatie te bespreken met je behandelende arts. Dit geldt vooral voor mensen met een risicoberoep (verwerking van bloedderivaten, personen die met zwaar mentaal gehandicapten werken,...) en voor reizigers.
Referentie HGRMeningokokken :


Op volwassen leeftijd wordt de vaccinatie tegen meningokokkenmeningitis van types ACWY enkel aangeraden voor mensen die een reis ondernemen naar gebieden waar deze ziekte vaak voorkomt. Deze aanbeveling is vooral belangrijk voor pelgrims naar Mekka. Ze wordt trouwens verplicht door de gezondheidsautoriteiten van Saoedi-Arabië. Mensen die naar Mekka gaan, moeten minstens al 10 dagen gevaccineerd zijn.
Referentie HGR
Naar een vriend(in) verzenden

Bookmark and Share
Download Fit2Travel
checklist
Wist je dat