• Home
 • |
 • Sitemap
 • |
 • Contact
 • |
 • Text A A A
 • |
 • Fran├žais
 • |
 • gezondheid.gsk.be

Rotavirusinfectie

Wat is het?

De mogelijke symptomen van rotavirusinfectie

Hoe groot zijn de risico's?

Wie loopt risico?

Waar kan men de ziekte oplopen?

Hoe kan men dit vermijden?

Wie kan zich laten vaccineren?


Wat is het?

Rotavirusinfectie wordt veroorzaakt door een virus. Als dit virus eenmaal in het organisme is binnengetreden treedt acute gastro-enteritis op.

De mogelijke symptomen van rotavirusinfectie


 • Braken
 • Waterige diarree
 • Koorts
 • Misselijkheid en buikpijn
 • Dehydratatie
   
Rotavirusinfectie wordt overgedragen via de orale-fecale route. Vooral contact met besmette handen, of speelgoed (voornamelijk in crèches) is een belangrijke bron van besmetting.

Het rotavirus is een zeer resistent virus en een goede handhygiëne volstaat niet om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Het rotavirus kan één tot 10 dagen overleven op droge niet poreuze oppervlakten, zoals speelgoed, en medisch materiaal.

Hoe groot zijn de risico's?

Rotavirusinfectie is over het algemeen een goedaardige aandoening. Braken verdwijnt meestal spontaan na vier dagen. Diarree kan tot negen dagen aanhouden. In een aantal gevallen en in het bijzonder bij kleine kinderen leidt braken en diarree tot dehydratatie en is ziekenhuisopname nodig. In onze Westerse landen kent de ziekte zelden een dodelijke afloop maar is verantwoordelijk voor een belangrijke sociale en familiale last.

Wie loopt risico?

Alle kinderen jonger dan vijf jaar maken een periode van rotavirusinfectie door. Kinderen jonger dan twee jaar lopen het hoogste risico op verwikkelingen.

Waar kan men de ziekte oplopen?

Overal in de wereld, het virus verspeidt zich heel makkelijk van kind tot kind. Kinderen lopen een groter risico besmet te worden in omgeving waar meerdere kinderen samen verblijven, zoals crèches, kinderdagverblijven en ziekenhuizen.

Hoe kan men dit vermijden?

De enige doeltreffende oplossing is vaccinatie : er bestaan orale vaccins tegen rotavirusinfectie.

Wie kan zich laten vaccineren?

Kleine kinderen vanaf de leeftijd van zes weken en vòòr de leeftijd van 6 maanden.

Neem contact met je arts voor verdere inlichtingen.


Naar een vriend(in) verzenden

Bookmark and Share
Professionelen in de gezondheidszorg