• Home
 • |
 • Sitemap
 • |
 • Contact
 • |
 • Text A A A
 • |
 • Français
 • |
 • gezondheid.gsk.be

Vaccinatiekalender van de volwassenen

Klik op de naam van een ziekte om de beschrijving ervan te kunnen lezen.


Difterie
:


De regels met betrekking tot de tetanusvaccinatie zijn ook van toepassing voor de vaccinatie tegen difterie. Er wordt vandaag vooral gebruik gemaakt van een vaccin dat de bescherming tegen difterie en tetanus combineert. Dit is gerechtvaardigd omdat difterie ook elke 10 jaar een herhaling vereist, net zoals tetanus.
Referentie HGR

 

Griep :


Volgens de HGR moeten bepaalde personen zeker en vast worden gevaccineerd :
 
 • Zwangere vrouwen die in het tweede of derde trimester van hun zwangerschap zijn op het ogenblik van het griepseizoen. Zij worden gevaccineerd vanaf het tweede trimester van de zwangerschap
 • Mensen ouder dan 65 jaar (zelfs wanneer ze in goede gezondheid verkeren)
 • Mensen in instellingen
 • Alle patiënten vanaf de leeftijd van 6 maanden die lijden aan een onderliggende chronische aandoening, ook indien gestabiliseerd, van de longen (inclusief ernstig astma), het hart (uitgezonderd hypertensie), de lever, de nieren, aan metabole aandoeningen (inclusief diabetes), aan neuromusculaire aandoeningen of aan immuniteitsstoornissen (natuurlijk of geïnduceerd)
 • Alle mensen met een niet-optimale immuniteit
 • Kinderen tussen 6 maanden en 18 jaar die een langdurige aspirinetherapie ondergaan
 • Alle mensen die de ziekte aan risicopersonen kunnen doorgeven (die bij een zieke wonen bijvoorbeeld, of die in ziekenhuizen, rusthuizen werken,...)
 • Daarnaast is het ook zinvol om alle personen tussen 50 en 65 jaar te vaccineren, zelfs indien ze niet aan een risicoaandoening lijden.

Alle mensen die de ziekte niet wensen door te maken, kunnen ook gevaccineerd worden.
Vergeet niet dat dit vaccin elk jaar moet worden herhaald.
Referentie HGR


Kinkhoest :

Aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad, adviesorgaan over vaccinaties:
Voor alle volwassenen wordt de toediening van één dosis dTpa aanbevolen, ongeacht de voorgeschiedenis van een kinkhoestvaccinatie, en zeker diegenen die in contact komen met zuigelingen volgens het principe van de ‘cocoonvaccinatie’ (vb. jonge of toekomstige ouders, grootouders en hun naaste familiecontacten alsook het verzorgend personeel van pediatrische diensten, materniteiten en kinderdagverblijven en onthaalmoeders van jonge kinderen).

Voor iedere zwangere vrouw wordt kinkhoestvaccinatie tussen week 24 en week 32 van de zwangerschap aanbevolen, ongeacht of de vrouw voordien een herhalingsinenting kreeg.
Referentie HGR
 

Mazelen - Rodehond - Bof :


Het is aangeraden om het BMR-vaccin toe te dienen aan mannen en vrouwen die zich niet meer herinneren of ze gevaccineerd werden of die als kind of adolescent maar een enkele dosis van het vaccin zouden gekregen hebben. Dit geldt ook wanneer je als kind al een van deze ziekten heeft doorgemaakt.
Alle vrouwen op vruchtbare leeftijd die niet immuun zijn voor rodehond moeten ook met het BMR-vaccin worden gevaccineerd. In België bestaat er immers geen vaccin meer dat enkel tegen rodehond beschermt.
Referentie HGR


Pneumokokken :


Net zoals voor griep maakt de HGR een duidelijk onderscheid tussen mensen die tegen pneumokokken moeten worden gevaccineerd :
 
 • Alle gezonde volwassenen ouder van 65 jaar of ouder
 • Volwassenen met een chronische cardiovasculaire aandoening of longaandoening, maar ook ingeval van alcoholisme, levercirrose, diabetes of chronische nierinsufficiëntie.
 • Mensen die na een ziekte of ongeval geen milt of een slecht werkende milt hebben.
 • Zieken met een gewijzigde immuniteit: sommige kankers, AIDS, leukemie,...

De HGR beveelt ook mensen die zich bezighouden met chronisch zieken aan om zich te laten vaccineren.
Referentie HGR


Tetanus
:


Indien je als kind voldoende werd gevaccineerd tegen tetanus heb je elke 10 jaar een herhaling nodig.
Wanneer je al sinds meer dan 20 jaar niet meer gevaccineerd werd, is een volledige hervaccinatie met drie injecties niet meer nodig. Twee injecties met 6 maanden tussentijd zijn dan aangeraden. Deze injecties beschermen tegelijkertijd tegen difterie en tetanus. Een injectie mag ook het kinkhoestvaccin bevatten indien nodig (zie boven).
Indien je twijfelt of je in je kinderjaren werd gevaccineerd, moet je een schema volgen met drie injecties van het gecombineerd vaccin difterie-tetanus.
Referentie HGR


Naar een vriend(in) verzenden

Bookmark and Share
Professionelen in de gezondheidszorg